logo

Naslovna | nazadDatenschutz

Boravak


Izbeglicama u Nemačkoj moguće je dobiti veoma različita prava na boravak. To zavisi od rezultata procesa dobijanja prava na boravak u toku postupka za azil, ili zavisi od dužine boravka u Nemačkoj.

Tek po dobijanju dozvole za boravak (Niederlassungserlaubnis) izbeglice dobijaju neograničeno pravo boravka u Nemačkoj.

Do tada, je medjutim to jedan dugi put. Kliknite na odgovarajuću sliku za vas.

Aufenthaltsgestattung+Büma Aufenthaltserlaubnis Aufenthaltserlaubnis
     
Aufenthaltserlaubnis Duldung Povratak

Imajte na umu da je ovde prikazan nepotpuni opis mogućnosti svih boravišnih prava za izbeglice.

Važne propise i zakone koji se tiču prava na boravak naći ćete ovde.

Važne uredbe mogu se pronaći ovde.