logo

Destpêk | VegerDatenschutz

Alîkariya Civakî

Mixabin, gelek alîkariyên civakî li Almanya ji bo penaberan girêdayî mafê rûniştinê(Îqame)ne.                                                                                                                                    Ev yek di nasname an jî belgeyê de diyarkirî ye.


Zor girîng! Ji kerema xwe bi baldarî bixwînin û li ser wêneya têkildar bitikînin (klîkin).

Niederlassungs- oder Aufenthaltserlaubnis